فرار گاراژ خودرو کرملین icon

فرار گاراژ خودرو کرملین

The description of فرار گاراژ خودرو کرملین

فرار گاراژ ماشین کرملین یک بازی پازل در gahe.com است. شما می توانید فرار گاراژ ماشین کرملین را در مرورگر خود به صورت رایگان بازی کنید. فرار گاراژ ماشین کرملین یک بازی فرار جالب است. شما امروز ماشین خود را به گاراژ برای تعمیر بسیار دیر فرستادید، اما کارگران در گاراژ متوجه نشدند که شما را ترک نکرده است. آنها به طور تصادفی شما را در گاراژ به دام انداختند. شما نیاز به پیدا کردن نکات، نمادهای عجیب و غریب، و غیره به سرعت از فروشگاه تعمیر و رفتن به خانه.
Game Play